Web sajt se sastoji od razli?itih elemenata, ovog puta opisujem glavni meni. On moe biti stati?ni, dinami?ki a od toga zavisi ho?e li imati samo linkovan tekst, sliku i tekst ili biti kompletno animiraju?i. On se moe pozicionirati tako da bude vertikalan, horizontalan, moe imati padaju?e podmenije. Prilikom prelaska kursorom preko njega mogu se pojavljivati ili menjati boje, slike ili stil tog menija. Glavna funkcija menija je da posetioci web sajta lako do?u do eljenog sadraja. Treba da bude preglean i lako ?itljiv.
main-menu-glavni meni
Horizontalni meni, i jo jedan primer istog na slici ispod.
meni-horizontalni
 
 
casus telefon